Nájemní vztahy mezi nájemníkem a pronajímatelem podle NOZ

Nájemní smlouvu lze definovat jako práva a povinnosti obou stran, včetně dodržování určených pravidel. V případě nastěhování nájemníka se očekává dodržování pokynů od pronajímatele, v bytě i společných prostorách, v souladu s domovským řádem.

V pronajatém bytě smí žít určitý počet osob, aby nedošlo k omezení a zatížení prostoru a zároveň se udržely hygienické podmínky pro užívání.

Pronajímatel si tedy může vyhradit právo souhlasu v nájemní smlouvě s příchodem a žitím další osoby.

Pokud se jedná o osobu blízkou, stačí tuto skutečnost oznámit v přiměřené době předem pronajímateli.

Měl by tak učinit do 2 měsíců, jinak se jedná o hrubé porušení nájemní smlouvy, které může vést k okamžité výpovědi.

V případě, že nejde o osobu blízkou je vyžadován souhlas pronajímatele.

Stane-li se, že bude nájemník nepřítomen více jak 2měsíce, je povinen obeznámit pronajímatele o tom, kdo po danou dobu bude užívat byt, v případě že by chtěl do něj vstoupit. Neurčí-li se žádná osoba, stane se jí sám pronajímatel.

Pokud tato skutečnost nebude oznámena a dojde ke vzniku škody v důsledku nehody v bytě, lze to považovat jako hrubé porušení podmínek nájmu.

 

 
Hypoteční kalkulačka:

Cena nemovitosti:
Vlastní zdroje:
Doba splácení: let
Úroková sazba: %
Úvěr:  
Měsíční splátka:  
Celkem zaplatíte:  
  = Počítej =

Kontakt: spravce@bytykpronajmu.eu


Hledej byt k pronájmu v okrese:
Prodej nemovitosti